TÀI NGUYÊN GD

DỊCH VỤ

Hỗ trợ trực tuyến

 • (xinmanmientay@yahoo.com)
 • (hieumientay2011@gmail.com)

tin thể thao

Lược báo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Văn Hiếu
  Ngày gửi: 17h:05' 07-03-2012
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 60
  Số lượt thích: 0 người
  (TRÍCH)
  KẾ HOẠCH
  KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH HÀ GIANG

  Căn cứ công văn số 323/UBND-NC ngày 20/02/2012 của ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Giang về việc thực hiện công tác PCCC đối với các cơ sở giáo dục trong trường học.
  Thực hiện kế hoạch số 37/KH-CAT(PC66) ngày 21 tháng 2 năm 2012 của Công an tỉnh Hà Giang về kiểm tra công tác phòng cháy, chũa cháy đối với các trường học trên địa bàn tỉnh.

  I. NỘI DUNG KIỂM TRA
  1. Kiểm tra hồ sơ quản lý công tác PCCC
  Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an gồm các nội dung sau đây:
  1.1. kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm:
  a, Quy định, nội quy, quy trình, các van bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy.
  b, Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có): Giấy chứng nhận đủ điều kiện vè phòng cháy và chữa cháy (nếu có).
  c, Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy (nếu chưa có sẽ lập theo quy định);
  d, Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
  e, Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt;
  f, biên bản kiểm tra an toàn về phỏng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lí vi phạm về phòng cháy và chũa cháy (nếu có).
  g, Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện, nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, sổ theo dõi các thiết bị phòng cháy và chũa cháy;
  h, Thống kê công tác phòng cháy và chữa cháy.
  1.2. Kiểm tra công việc thống kê, báo cáo các quy định liên quan về công tác phòng cháy và chữa cháy gồm:
  a, Thống kê số lần kiểm tra an toàn, tuyên truyền bồi dưỡng, huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;
  b, Thống kê số lượng cán bộ, đội viên phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
  c, Thống kê phương tiện chữa cháy;
  d, Thống kê về học tập, thực tập phương án chữa cháy; những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy.
  e, Báo cáo về tình hình cháy, nổ; hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm các nội dung cơ bản sau: Quy định về việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy và thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt, quy định những hành vi bị cấm và những việc làm để ngăn chặn, phòng ngừa cháy, nổ xảy ra.
  g, Sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chũa cháy phải thể hiện được các hạng mục công trình, hệ thống đường nội bộ, lỗi thoát nạn, hưỡng dẫn thoát nạn, vị trí nguồn nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy; tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, sơ đồ chỉ dẫn phòng cháy và chữa cháy có thể tách thành những sơ đồ chỉ dẫn riêng thể hiện một hoặc một số nội dung trên.
  h, Biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫn trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy;
  - Biển cấp lửa (biển cấm ngọn lửa trần), biển cấm hút thuốc. Đối với những nơi bảo quản, sử dụng Xăng Dầu, khí đốt hóa lỏng (gas) và những nơi tương tự khác có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao cần thiết cấm hành vi mang diêm, bật lửa các thiết bị, vật dụng, chất có khả năng phát sinh tia lửa hoặc lửa đua vào khu vực đó.
  - Biể chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy là biển chỉ hướng thoát nạn, cửa thoát nạ và chỉ vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước, bến lấy nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.
  i, Nội quy, hồ sơ chỉ dẫn về phòng cháy: Tuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh biết thực hiện và phải niêm yết ở những nơi dễ thấy để mọi người khác có liên quan biết và chập hành.
  (Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ ngày 27/02/2012.)
  II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
  Toàn bộ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thuộc diện quản lý về PCCC hteo quy định của Luật PCCC của năm 2011 và các văn bản đã ban hành.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
   
  Gửi ý kiến

  VIOLIMPIC -IOE