TÀI NGUYÊN GD

DỊCH VỤ

Hỗ trợ trực tuyến

 • (xinmanmientay@yahoo.com)
 • (hieumientay2011@gmail.com)

tin thể thao

Lược báo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Công văn, biểu mẫu xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Văn Hiếu
  Ngày gửi: 23h:19' 03-09-2012
  Dung lượng: 138.7 KB
  Số lượt tải: 127
  Số lượt thích: 0 người
  Tài liệu tồn tại dưới danh file Rar chứa nhiều file khác, nhấn vào “tải về” để lấy tài liệu  UBND HUYỆN XÍN MẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Số : /CV- GD Xín Mần, ngày tháng 9 năm 2012

  V/v xây dựng kế hoạch phát triển
  sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013 - 2014.


  Kính gửi:- Trường Mầm non, Tiểu học, THCS;
  - Trường PTDT Bán trú, PTDT Nội trú, THCS-THPT Nà Chì.

  Căn cứ công văn số 927/SGD-KHTC ngày 30/8/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014.
  Phòng Giáo dục và Đào tạo Xín Mần hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm 2013-2014 với các nội dung sau:

  I. NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
  1. Báo cáo xây dựng kế hoạch.
  a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011:
  Thông qua kết quả năm học 2011 – 2012 tập trung vào việc đánh giá kết quả huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, kết quả chuyển cấp, chuyển lớp, tỷ lệ học sinh bỏ học, hiệu quả đào tạo ở từng cấp học.
  Từ tình hình đầu năm học 2012-2013 dự báo kết quả thực hiện kế hoạch năm học, khả năng thực hiện các mục tiêu của năm học.
  b. Định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 của đơn vị:
  Cần nêu những nội dung chủ yếu của bản kế hoạch; các mục tiêu chính cần đạt được trên tất cả các mặt, điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch (nêu rõ căn cứ để đề xuất những yêu cầu này …..)
  c. Tự đánh giá tính khả thi của bản kế hoạch.

  2. Xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014 theo hệ thống biểu kèm theo công văn (biểu mẫu lấy trên website: http://violet.vn/xinman/.)
  * Yêu cầu về nội dung:
  - Các đơn vị lấy số liệu của năm học 2012-2013 tính đến ngày 01/9/2012, các trường trên cùng địa bàn 1 xã thống nhất số liệu khi lập kế hoạch.
  - Các trường PTDTBT thực hiện các phụ biểu như các trường phổ thông; trường PTDT Nội trú xây dựng kế hoạch theo biểu mẫu trường PTDT Nội trú và lập kế hoạch cụ thể số lượng tuyển sinh của từng xã trong vùng tuyển sinh.

  II. LỊCH DUYỆT KẾ HOẠCH
  1. Ngày 08/9/2012:
  - Buổi sáng : Trường PTDT Nội trú huyện, PTDT Nội trú xã, Thị trấn Cốc Pài, xã Cốc Rế, xã Bản Ngò, xã Tả Nhìu.
  - Buổi chiều: Xã Bản Díu, xã Thèn Phàng, xã Nàn Ma, xã Pà Vầy Sủ, xã Nấm Dẩn.
  2. Ngày 09/9/2012:
  - Buổi sáng: Xã Xín Mần, xã Nà Chì, xã Nàn Xỉn, xã Quảng Nguyên, xã Khuôn Lùng.
  - Buổi chiều: Xã Thu Tà, xã Thung Thịnh, xã Ngán Chiên, xã Chí Cà, xã Chế Là.

  Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
  - Như kính gửi;
  - LĐ Phòng GD-ĐT;
  - Bộ phận CM,T/hợp;
  - Lưu VT.


  Vũ Thị Thúy Nga   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  VIOLIMPIC -IOE